Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

biuletyn informacji publicznej

Aktualności

 • 07.09.2012

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonegoszczegóły

 • 03.09.2012

  Ogłoszenie - nabór

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Starszy Specjalista w Zespole Obsługi i Oceny Wnioskówszczegóły

 • 16.08.2012

  Sprzedaż majątku

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oferuje do sprzedaży następujące składniki majątku:szczegóły

 • 13.08.2012

  Informacja o wynikach naboru

  Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
  Określenie stanowiska pracy: Inspektor w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiejszczegóły

 • 08.08.2012

  Ogłoszenie o przetargu

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że w dniu 08 sierpnia 2012 roku ogłosił przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisanych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: "Dostawę komputerów stacjonarnych i przenośnych wraz oprogramowaniem, monitorów i urządzeń wielofunkcyjnych dla WFOŚiGW w Łodzi".szczegóły

 • 07.08.2012

  Sprzedaż majątku

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oferuje do sprzedaży następujące składniki majątku:szczegóły

 • 31.07.2012

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

  Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

  Oferowane Stanowisko: Inspektor w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej.szczegóły

 • 16.07.2012

  Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Inspektor w Zespole Administracyjnym

  WFOŚiGW w Łodzi informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Szyposzyńska, zamieszkała w Piotrkowie Trybunalskim.szczegóły

 • 25.06.2012

  Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie audytu wewnętrznego działalności WFOŚiGW

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 zaprasza podmioty/osoby posiadające uprawnienia audytora wewnętrznego do składania ofert na przeprowadzenie w latach 2012 2013 trzech audytów:szczegóły

 • 21.06.2012

  Ogłoszenie - nabór

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Inspektor w Zespole Administracyjnym WFOŚiGW w Łodzi.szczegóły

123